Medapharma
Pfeil  

KRĘGÓW FACHOWYCH/PRASY
Prasa Ogólnodostępna
Specjalistyczna Prasa Medyczna
 

Informacje dla prasy i kręgów fachowych

Kręgi fachowe oraz dziennikarze odnajdą tutaj teksty prasowe na temat astmy, zapalenia błony śluzowej nosa o podłożu alergicznym (katar sienny), zapalenia błony śluzowej nosa o podłożu niealergicznym oraz możliwości i metod ich leczenia.