Medapharma
Pfeil  

 

´╗┐

Polityka prywatności / Warunki Korzystania

Wstęp

Prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi Warunkami Korzystania. Jeśli skorzystają Państwo z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki. Postanowienia Warunków Korzystania nie stwarzają żądnych kontraktowych lub innych praw użytkownika względem MEDA Pharma, w tym MEDA Pharma GmbH & Co. KG i wszystkich innych firm grupy MEDA.

MEDA Pharma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub dodawania danych do zawartości tej strony internetowej w każdej chwili bez wcześniejszych ustaleń.

Informacje Ogólne

Wszystkie informacje podane na tej stronie internetowej powinny być traktowane tylko i wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności, żadna informacja podana tutaj nie ma na celu dostarczania porad medycznych w żadnej formie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych problemów zdrowotnych lub korzystania z produktów leczniczych prezentowanych na tej stronie, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Brak gwarancji

MEDA Pharma dokłada starań, aby prezentowane na tej stronie informacje były zawsze aktualne. MEDA Pharma nie jest jednak zobowiązana do aktualizacji tej strony i nie gwarantuje jakości prezentowanych informacji. MEDA Pharma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez korzystanie z tej strony lub z informacji zamieszczonych na niej.

Linki

Ta strona może zawierać linki do innych stron administrowanych przez inne podmioty. MEDA Pharma nie odpowiada za zawartość tych stron.

Informacje dotyczące konkretnych krajów

Dane podane na tej stronie i na stronach innych firm z grupy MEDA Pharma, które zawierają linki do tej strony, nie muszą dotyczyć każdej osoby przeglądającej tą stronę: Nazwy produktów lub nazwy zastrzeżone mogą się różnić w zależności od kraju, produkty mogą być dopuszczone do obrotu tylko w niektórych krajach etc. W celu uzyskania więcej informacji na temat produktów dostępnych w twoim kraju, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem MEDA lub z lekarzem.

Własność Intelektualna

Wszystkie znaki zastrzeżone, nazwy zastrzeżone i logo, etc.(znaki zastrzeżone) zawarte na tej stronie są własnością lub są licencjonowane przez MEDA Pharma. Używanie tych znaków zastrzeżonych, nazwy i logo firmy „MEDA Pharma” jest surowo zabronione.

Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony podlega prawom autorskim, których właścicielem jest MEDA Pharma lub strony trzecie i może być wykorzystana pod warunkiem że:

  1. eużycie jest przewidziane tylko do celów informacyjnych, a nie komercyjnych lub osobistych,
  2. cytowana zawartość nie jest modyfikowana; i
  3. ostrzeżenie o prawach autorskich znajduje się na wszystkich sporządzonych kopiach.

Polityka prywatności

Można korzystać z witryny internetowej MEDA Pharma bez ujawniania jakichkolwiek danych osobistych. Podczas korzystania z witryny, tylko ogólne dane są rejestrowane (data i czas przeglądania) które nie służą do identyfikacji użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z zebranych ogólnych danych do celów statystycznych i do doskonalenia witryny internetowej.

Dane osobiste są zbierane tylko w przypadku złożenia ich do MEDA Pharma. Takie dane będą użyte tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione.

Istnieje możliwość przejrzenia i jeśli to konieczne poprawienia wszystkich danych osobistych udostępnionych MEDA Pharma. Dodatkowo, można w każdej chwili wycofać pozwolenie na korzystanie z Państwa danych osobistych.

W tym celu, prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych:

Ms. Anorte Ristow
Tel.: +49-6172-888-01
Fax.: +49-6172-888-2740
E-Mail: datenschutz(at)medapharma.de