Medapharma
Pfeil  

FACKFOLK/PRESS
Vanliga media
Press releases 2010
Press releases 2009
Press releases 2008
Press releases 2007
Press releases 2006
Basic press kit
Graphics/photos
Medicinsk fackpress
 

Tidningsmedia - Vanliga media

Följande artiklar finns tillgängliga:

Online-undersökning om behandling av allergisk rinit: Patienter vill oftast förbättra sin livskvalitet
tisdag, 26. april 2011

Potentialen för bättre livskvalitet är den viktigaste egenskapen hos alla mediciner mot hösnuva för de drabbade. Det visar resultatet av en internationell undersökning som genomförts på webbplatsen www.azelastine.info. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka egenskaper i behandlingen av hösnuva patienterna tycker de har bäst nytta av i sitt dagliga liv. Ökad livskvalitet och snabb lindring var de egenskaper som fick inte bara de högsta genomsnittliga värdena utan också de högsta värdena totalt. Patienter som lider av hösnuva (allergisk rinit) känner sig starkt pressade. Man upplever allvarliga begränsningar i sina aktiviteter på alla livets områden. Önskan om en snabbverkande och lättanvänd behandling är därför lätt att förstå och är även i linje med uppfattningen hos den internationella sammanslutningen ARIA*. Enligt deras riktlinjer bör en behandling mot hösnuva inte bara syfta till att minska symtomen utan också erbjuda de drabbade en möjlighet att fortsätta sina dagliga åtaganden och delta i fritidsaktiviteter utan några begränsningar. En sådan förbättring av livskvaliteten är möjlig genom att använda sig av en skräddarsydd behandling med Azelastine nässpray och ögondroppar. Detta antihistamin från den nya familjen histaminer, H1 receptorblockerare, fungerar lokalt, på just de ställen där det behövs. Det börjar verka mot alla symptom1 på bara 10 till 15 minuter4. Azelastine har den fördelen att det kan användas både när symtom visar sig10 och förebyggande.
Mera>>>