Medapharma
Pfeil  

AZELASTINE
Azelastine
Profil lastin
Verkan
Användning
Eventuella biverkningar
Enkät
Produktens fördelar
Sätt att inta
Dosering
Lastin när antihistamin sviker
Användningsområde
Riktlinjen
 Lastin

  • verksamt ämne: lastinhydroklorid
  • är ett modernt antihistamin av typen H1-receptor
  • används för att behandla hösnuva (säsongsbetonad allergisk hösnuva, åretrunt-hösnuva, allergisk rinit och bindhinneinflammation (allergisk konjunktivit)
  • har lokal effekt istället för oral
  • är first-line-terapin vid allergisk hösnuva som varar året runt
  • finns som nässprej, ögondroppar och i vissa länder även i form av tabletter
  • rekommenderas för vuxna och barn (fr.o.m. 6 års ålder)
  • är en produkt tillverkad av allergi-specialisten MEDA

*i Portugal, USA och Nederländerna