Medapharma
Pfeil  

AZELASTINE
Azelastine
Profil lastin
Verkan
Användning
Eventuella biverkningar
Enkät
Produktens fördelar
Sätt att inta
Dosering
Lastin när antihistamin sviker
Användningsområde
Riktlinjen
 Vad är den viktigaste fördelen med lastin vid behandling av allergier?

god poängsätt på denna skala från 1 till 10 (1: totalt oviktigt, 10: mycket viktigt) nedan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) snabb lindring av alla symptom (*)
b) enkel användning, endast när det behövs
c) bättre livskvalitet
d) utan steroider, men med samma effekt
e) alternativ, om orala antihistamin inte verkar
 

   

(*): 15 minuter för nässprej, 3 minuter för ögondroppar