Medapharma
Pfeil  

 

Dataskydd / Villkor för nyttjande

Inledning

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg v.d.H., Tyskland, uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor noggrant. Om du fortsätter att använda denna webbsida samtycker du till att göra det i enlighet med följande villkor. Bestämmelserna i användarvillkoren skapar inga kontraktsmässiga eller andra rättigheter för användaren gentemot MEDA eller något av MEDAs dotterbolag. Detta innesluter - inom ramen för dessa villkor för nyttjande - MEDA PHARMA GmbH & Co, KG och alla andra företag inom MEDA-gruppen. MEDA Pharma förbehåller sig rätten, att när som helst och utan att detta meddelas i förväg ändra innehållet på den här webbsidan, att radera innehållet eller att ställa in nytt innehåll på den här webbsidan.

Allmänna informationer

Var vänlig och iaktta att alla informationer, som befinner sig på den här webbsidan, bara står till förfogande som allmänna informationer. Några medicinska råd av vilket slag de vara må ges framför allt inte. För rådgivning angående hälsoproblem som/eller som hänger samman med ett användande av något av de preparat, som presenteras på den här webbsidan ber vi dig att ta kontakt med din läkare eller apotekare.

Med reservation för eventuella fel

MEDA Pharma bemödar sig att hålla den här webbsidan ständigt aktuell. MEDA Pharma är emellertid inte förpliktad att aktualisera den här webbsidan och övertar inte någon garanti alls för att informationerna på den här webbsidan är fullständiga, korrekta och aktuella. MEDA Pharma avsäger sig varje ansvar för samtliga skador, som uppstår av eller i samband med nyttjandet av denna webbsida och/eller de informationer, som ges på den.

Links

Den här webbsidan innehåller möjligtvis links till andra webbsidor, som sköts och/eller kontrolleras av tredje man. MEDA Pharma ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor.

Informationer, som kan vara speciella för olika länder

De informationer, som finns på den här webbsidan och de informationer som hänger samman med en link som hör till andra MEDA Pharma-företag är möjligtvis inte relevanta för varje besökare på respektive webbsida. Namn eller märken på produkter kan vara olika från land till land, produkter kan vara registrerade för försäljning i ett land och inte vara registrerade i ett annat land och så vidare. Ta kontakt med det MEDA-företag som finns i ditt land eller med din läkare för att få närmare informationer om de produkter, som finns i ditt land.

Intellektuell äganderätt

Alla de märken, handelsnamn, logotyper och så vidare ("märkena"), som finns på den här webbsidan, tillhör MEDA Pharma eller har licenserats för MEDA Pharma. Det är uttryckligen förbjudet att använda dessa märken, firmanamnet MEDA Pharma och dess logotyper, så till vida det inte tillåts inom ramarna för den här webbsidan.

Upphovsrätt

För hela innehållet på den här webbsidan gäller MEDA Pharmas eller tredje mans upphovsrätt och kan bara användas på det villkoret att

  1. ett sådant nyttjande tjänar till informationsändamål och till
  2. icke-kommersiellt eller personligt ändamål,
  3. respektive innehåll inte förändras och
  4. att respektive anteckning om upphovsrätten syns på alla kopior.

Dataskydd

Du kan använda MEDA Pharmas webbsida utan att avslöja dina personuppgifter. När du besöker vår webbsida tas bara allmänna informationer (som till exempel datum och klockslag för besöket) upp men besökarens anonymitet bevaras. Vi förbehåller oss rätten att använda sådana allmänna informationer för statistiska ändamål och för att förbättra presentationen av vår webbsida.

MEDA Pharma registrerar personuppgifter bara om du har gett oss des här informationerna. De här informationerna används bara för det ändamål som de ställts oss till förfogande för.

Du har rätten att kontrollera och i förekommande fall begära rättelse av de informationer som du meddelat oss över den här webbsidan. Dessutom kan du alltid återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används i framtiden.Vill du göra detta så var vänlig och ta kontakt med vår medarbetare för dataskydd:
Ms. Anorte Ristow
Tel.: +49-6172-888-01
Fax.: +49-6172-888-2740
E-Mail: datenschutz(at)medapharma.de