Medapharma
Pfeil  

BEHANDLING
Undvikande av allergener
Allergenspecifik immunterapi
Läkemedelsbehandling
 Undvikande av allergener

Den bästa metoden för behandling av allergiska sjukdomar är att undvika att utsätta sig för de ämnen som orsakar symtomen, såsom pollen eller kvalster. Detta är emellertid inte någon praktisk lösning. Det är förstås en fördel för patienter att veta vilka ämnen som de är allergiska mot, i synnerhet när det gäller matallergier, för att kunna undvika dessa allergener. Behandling rekommenderad av läkare (dieter, speciella byggnadsprojekt, fridagar) måste vara rimlig och praktisk för att kunna följas av patienter.