Medapharma
Pfeil  

BEHANDLING
Undvikande av allergener
Allergenspecifik immunterapi
Läkemedelsbehandling
 Allergenspecifik immunterapi

Allergenspecifik immunterapi (även kallad desensitisering eller specifik immunbehandling) är en behandlingsprocess som kan användas vid behandling/vård av allergier. Små kvantiteter av det ämne som utlöser allergin injiceras under huden för att möjliggöra att kroppen långsamt vänjer sig vid ämnet. Dosen ökas gradvis. Behandlingen fortsätter under ungefär två till tre år.

Allergenspecifik immunterapi är en dyr och något kontroversiell process som inte nödvändigtvis är fördelaktig för alla patienter. Fördelar och nackdelar bör noggrant vägas mot varandra.