Medapharma
Pfeil  

BEHANDLING
Undvikande av allergener
Allergenspecifik immunterapi
Läkemedelsbehandling
 Läkemedelsbehandling

Allergisk rinit eller konjunktivit
Olika behandlingsalternativ finns tillgängliga för de olika typerna av rinit. Vilka mediciner som är mest effektiva beror på vilka symtom som dominerar (rinnande eller täppt näsa) och i vilken grad de förekommer. ARIA-rekommendationerna föreslår följande för att säkerställa att en behandling väljs som återspeglar symtomens allvarlighet.

Behandling med antihistaminer bör vara förstahandsval. Lokalt administrerade antihistaminer kan även användas för behandling av lindriga och kortvariga symtom. Beroende på sjukdomens omfattning kan ytterligare behandling med droppar eller tabletter övervägas.

Lokalt administrerade antihistaminer - dvs. de som används direkt i näsa eller ögonen - verkar snabbast och ger en mycket snabb lindring av symtom såsom nysningar och klåda. Den aktiva ingrediensen Azelastin är en modern antihistamin tillhörande en grupp som kallas H1-blockerare, som har fördelen att den verkar fort (inom 10-15 minuter) och därmed ger snabb lindring av symtom och mindre exponering för organismen.

Fördelen med att använda droppar eller spray jämfört med att svälja tabletter är att absorption via näsans slemhinnor och via ögonen sker snabbt och utsätter kroppen för mindre exponering av substansen. Medicinen kan sedan också behandla inflammationen på den plats där den sker. Oral medicinering (tabletter) metaboliseras i tarmen och det tar mycket längre tid för medlet att nå sitt verkningsställe.

Symtom av hösnuva kan också tacklas genom användning av mastcell-stabiliserare (kromoglikat och nedokromil). Dessa mediciner kräver regelbunden användning för effektiv symtomlindring, och behandling måste påbörjas minst två veckor före exponering av allergener.

Kortisonpreparat har en uttalad anti-inflammatorisk effekt, men verkar inte lika snabbt som antihistaminer och kräver i motsats till antihistaminer en regelbunden och konsekvent användning för behandling av symtom. Moderna kortisoner som används lokalt i form av nässpray tolereras väl. Enligt ARIA-rekommendationerna rekommenderas de för användning mot måttliga eller allvarliga återkommande symtom.

När akuta symtom inträffar kan tillägg av kortikosteroider och moderna antihistaminer med anti-inflammatoriska egenskaper ge ytterligare fördelar för patienter.

Icke-allergisk (funktionell) rinit
Det finns diverse mediciner tillgängliga för behandlingen av icke-allergisk (funktionell) rinit, såsom antihistaminer och kortison. Antihistaminet Azelastin (nässpray) har visat positiva resultat vid behandlingen av icke-allergisk (funktionell) rinorré. Här gagnas patienten mer av de anti-inflammatoriska egenskaperna hos medicinen än av dess anti-allergiska egenskaper, men undviker på samma gång nackdelarna med kortison.